Day: marzo 17, 2017

[Artículo] El temps i l’espai en l’experiència escènica. L’impacte de la tecnologia i Internet en les arts escèniques

Posted on Updated on

Autora: Íngrid Baraut Múrria

En la mesura que les tecnologies i Internet transformen la noció d’espai i temps, es plantegen canvis en els conceptes de lloc i representació que defineixen la naturalesa de les arts escèniques. La hibridació entre diferents tecnologies i gèneres ofereix una gamma de potencialitats per al desenvolupament cultural. En aquest context, l’entorn de la experiència escènica es defineix com un experiment cultural que reflecteix processos mediàtics i socials. Aquest article reflexiona sobre com l’entorn mediàtic redefineix conceptes arrelats a la materialitat escènica com lloc i representació, presència simultània de públic i actors o participació dels espectadors. La pregunta que guia aquest article és quina és la reacció del fet escènic davant les tecnologies i el nou ecosistema mediàtic. L’objectiu és observar, des d’un punt de vista teòric, la relació de l’espectador amb l’escena a través dels mitjans de comunicació i identificar les implicacions de l’aplicació de la tecnologia i Internet en l’entorn de l’experiència escènica. Els coneixements que es puguin desprendre d’aquest estudi poden proporcionar arguments per a línies d’investigació futures, tant de caire conceptual com empíric.

Recuperado de: http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/279/0